מדיניות פרטיות

תנאי מדיניות פרטיות אלו יחולו על כל רכישה ו\או שימוש באתר האינטרנט LWEB (להלן "העסק", "האתר", "החברה") ובכל רכישת שירות מהחברה. ההסכם הינו מחייב בין החברה לבין המשתמש (להלן "המשתמש", "הלקוח", "הגולש"). הגלישה והשימוש בשירותים שהחברה מציעה על ידי המשתמש הינם זכות ולא חובה והחברה שומרת לעצמה את האפשרות לבטל זכות זו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

איזה מידע אנו אוספים?

במסגרת השימוש באתר או בשירותי החברה יתבקש הלקוח לספק את פרטיו האישיים כגון שם, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, רחוב מגורים, מספר זהות וכיוצא בזאת (להלן "המידע האישי"). עם הקלדת הפרטים האישיים באתר מסכים הלקוח כי המידע האישי ישמר בשרתי החברה ובמחשבי החברה לצרכי זיהוי, בקרה וניהול השירותים המוצעים ללקוח ועל כן מסכים להיכלל במאגר המידע שמנהלת החברה. יודגש כי החברה אינה אוספת מידע שלא מסופק על ידי הלקוח.

במהלך הגלישה באתר או השימוש בשירותים שמציעה החברה ייאסף מידע מהלקוח כגון כתובות IP, סוג דפדפן, הרגלי גלישה ועוד וזאת לצורך בקרה ובניית בסיס נתוני גלישה באתר. פרטים אלו ישמרו במאגרי החברה וכמו כן במאגרי חברת Google המספקת שירותי אנליטיקה לאתר ובמאגרי חברת Facebook המספקת שירותי התחברות ואנליטיקה לאתר.

למשתמש אין כל חובה למסור מידע זה באופן רצוני או לא רצוני ולאפשר איסוף נתונים אלו, אך הגלישה באתר מחייבת מסירת נתונים אלו ועל כן באם הלקוח לא ירצה שנתונים אלו יאספו עליו לוותר על זכות השימוש באתר ו\או בשירותים שאנו מציעים.

מה אנחנו עושים עם המידע האישי?

המידע שנאסף על ידי החברה משמש לבקרה, ניטור והענקת השירותים שהלקוח ביקש לרכוש מהעסק. המידע האישי משמש להנפקת מסמכי מס כגון חשבונית, קבלה, הזמנת עבודה וכ"ו. כמו כן אנו משתמשים במידע האישי על מנת להציע לגולש הצעות עסקיות מעת לעת באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני, טלפון (שיחה או SMS), פקס, רשתות חברתיות או כל צורת התקשרות אחרת אפשרית. הנתונים שנשמרים במאגרי החברה לא ימסרו לצד ג' לצורך מתן הרשאה לפניה ללקוחות.

המידע האישי יועבר לצד ג' רק במקרים הבאים:
א. על פי בקשתו של הלקוח.
ב. לצורך קיום הוראה שם גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.
ג. במקרים של מחלוקת, טענה, תביעה או הליכים משפטיים המחייבים העברת המידע.
ד. במקרה והלקוח מבצע פעילות שאינה חוקית במדינת ישראל.
ה. במקרה והלקוח משתמש לרעה בשירותי החברה בניגוד לתקנון השימוש.

הסרת המידע האישי והפסקת תפוצה

במקרה והלקוח מעוניין להסיר את המידע האישי ו/או תפוצת האתר, יש לפנות אל LWEB בדרכי ההתקשרות המקובלים ובכלל זה דרך דואר אלקטרוני support@lweb.co.il או בטלפון 055-9222-320 בשעות העבודה ולבקש את הסרת המידע האישי ו\או הפסקת התפוצה.

עדכון מדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת או מאוחרת על כך. שינויים אלו יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר והמשך השימוש באתר ו/או בשירותי החברה מהווים הסכמה לתנאים אלו.