חבילות אירוח ריסלר מתקדמות

ריסלר קטן
 • 1500MB נפח אחסון
 • 150GB תעבורה חודשית
 • ללא הגבלה חשבונות דואר
 • ללא הגבלה מסדי נתונים
 • PHP5.6/7.3, MySQL תמיכה
 • Installatron התקנות אוטומטיות
 • Directadmin פאנל ניהול
 • 99.9% זמינות שרת
 • ישראל מיקום שרת
ריסלר מתקדם
 • 3000MB נפח אחסון
 • 300GB תעבורה חודשית
 • ללא הגבלה חשבונות דואר
 • ללא הגבלה מסדי נתונים
 • PHP5.6/7.3, MySQL תמיכה
 • Installatron התקנות אוטומטיות
 • Directadmin פאנל ניהול
 • 99.9% זמינות שרת
 • ישראל מיקום שרת
ריסלר פרמיום
 • 6000MB נפח אחסון
 • 600GB תעבורה חודשית
 • ללא הגבלה חשבונות דואר
 • ללא הגבלה מסדי נתונים
 • PHP5.6/7.3, MySQL תמיכה
 • Installatron התקנות אוטומטיות
 • Directadmin פאנל ניהול
 • 99.9% זמינות שרת
 • ישראל מיקום שרת