תקנון שימוש באפליקציה

השימוש באפליקציה בטלפונים סלולריים, טאבלטים או כל מכשיר אחר המסוגל להתקין ולהריץ אפליקציות מהווה הסכמה בלתי חוזרת לתנאי התקנון המפורטים להלן.

בתקנון זה – LWEB ו/או אייל מדיה תכונה "החברה", "המשתמש" ו\או "הלקוח" הוא כל ישות או אדם המשתמש באפליקציית LWEB אירוח אתרים הניתנת להורדה מחנויות אפליקציות שונות ומאתר אינטרנט זה. 

  1. השימוש באפליקציה הוא באחריות המשתמש וכל נזק שעלול להיגרם למכשיר כתוצאה משימוש באפליקציה זאת אינו באחריותה של החברה אלא של המשתמש בלבד.
  2. האפליקציה נבנתה על ידי החברה ונמצאת בבעלותה. סימני המסחר, הלוגואים וכל המופיע בתוכנה זו הינו תחת חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007.
  3. רישיון השימוש באפליקציה הינו פרטי למשתמש ואינו ניתן להעברה לצד ג' ללא הסכמה מפורשת מטעם החברה.
  4. בכל טענה ו/או השגה משפטית – הסמכות המקומית לכל סכסוך תהיה בית המשפט השלום באשקלון או בית המשפט המחוזי בבאר שבע.
  5. השימוש באפליקציה היא זכות ולא חובה והחברה רשאית למנוע שימוש באפליקציה ללא כל הודעה מוקדמת.
  6. מעת לעת החברה תפרסם עדכונים לאפליקציה וזאת מטעמי נוחות שימוש ואבטחה, אנו ממליצים לבצע את העדכונים באופן שוטף.
  7. החברה עלולה להחזיק במידע או נתונים אודות המשתמשים באפליקציה ומתחייבת לעשות את המירב האפשרי על מנת לשמור בחשאיות מידע זה. בהורדת התוכנה והשימוש בה המשתמש מסכים באופן חד משמעי לתנאי סף זה.
  8. החברה מחזיקה בנתונים סטטיסטיים אודות השימוש בתוכנה ומשתפת אותם עם חברות המספקות שירותי סטטיסטיקות כגון Google, Apple וכ"ו. בהורדת התוכנה והשימוש בה המשתמש מסכים כי הנתונים ימסרו לחברות צד ג' שצויינו בסעיף זה ולחברות שאנו עתידים לשתף עמם פעולה בתחום זה.